Veghel Sport

Nomineer uw Sportkanjer van 2015!

Op woensdag 30 maart 2016 zet de gemeente Veghel haar sportkampioenen in het zonnetje.  De sportkampioenen uit onze gemeente worden gehuldigd door burgemeester Adema en wethouder Van Rinsum. Tevens worden tijdens deze fees¬≠telijke avond in samenwerking met Sportcollectief de Sport Awards en een publieksprijs uitgereikt.

Het idee erachter

Al jaren op rij kan Veghel trots zijn op vele kampioenen die op nationaal niveau sportprestaties neerzetten. Zelfs op Europees en wereldniveau gaan namen van sporters uit onze gemeente de boeken in! Het idee achter de Veghelse Sport Awards is, om niet alleen de kampioenen in de schijnwerpers te zetten, maar verder te kijken dan de eerste prijs.

Wie maakt er kans?

Iedereen die iets bijzonders heeft gepresteerd op sportief gebied, maakt dus kans op een Award. Er zijn bijvoorbeeld sporters die zichzelf overwonnen heb­ben, omdat ze zich na een ziekte helemaal teruggevochten hebben. Of verenigingen die sporten voor mensen met een beperking mogelijk maken. Ook die prestaties en initiatieven wil de gemeente Veghel graag voor het voetlicht halen.

Veghel Sport
© Gemeente Veghel, 2016