Hoofdstraat 53, Veghel

IMG_2067 k.JPG

Oorspronkelijke functie  :  Kerk

Huidige functie                 :  Kerk

Bouwjaar                           :  1e kwart 19e eeuw

 

Omschrijving

N.H. Kerk. Langwerpig achtkant zaalgebouw, door geblokte pilasters versterkt, met dakruiter, spitsboogvensters, fronton op de voorgevel, ingang met gecanneleerde pilasters en kroonlijst. Eerste kwart 19e eeuw. 18e eewse eiken kansel met koperen doopbekkenhouder en lezenaar; 19e eews orgelfront.

 

 

Omschrijving cultuurhistorische inventarisatie Noord-Brabant 1990

Hervormde kerk  Hervormde kerk

1820

Neo-Classicisme

Handvorm baksteen. Harstenen sluitstenen. Hardstenen dorpels en waterlijsten. Geblokte pilasters. Spitsboogvensters met ijzeren venstertraceringen. Vork- en ruittracering. Ingangszijde: dubbele paneeldeur (in omlijsting), empire bovenlicht, ruitvormig venster. Samengesteld dak, leien in maasdekking. Dakruiter. Kerkhofje: grafzerk van V. Mourik-Broekman 1907. Consistoriekamer, 1929. Smeedijzeren hekwerk. Preekstoel eikenhout, zeer vlak uitgevoerd, XVII. Lezenaar 1751, koper. Vier koperen kroonluchters.

Zeer gaaf, architectoische waarde, ligging.

Eenbeukig zaalkerkje, achtkantig.

Naar boven
© Gemeente Veghel, 2016